You are currently viewing אם פונדקאית

אם פונדקאית

מי שיש לו ילדים והם הגיעו בדרך טבעית, יתקשה להבין את גודל הכמיהה לילד אצל מי שלא יכול להביא לעולם ילדים בדרך הרגילה. כן, יש אנשים שרוצים כל כך ילד אבל אין להם אפשרות להביא אותו לעולם, ויכולות להיות לכך סיבות שונות.

 

אם הבעיה היא אצל האבא, אם הוא עקר ולא יכול לתרום את חלקו להריון, יש פתרונות שונים חלקם רפואיים וחלקם אחרים כמו תרומת זרע. אבל כשהאישה לא יכולה להיכנס להריון זה כבר מורכב יותר ויכולות להיות לכך כמה סיבות: הראשונה היא שישנה איזו שהיא בעיה רפואית אצל האם המיועדת, בעיה כמו היעדר רחם, שחלות או ביציות או שהיא לא יכולה להיכנס להריון מכיוון שהריון יסכן אותה באופן משמעותי.

 

יכול להיות גם שזו אישה שכבר נכנסה להריון כמה פעמים אבל לא הצליחה להזיק את העובר ברחמה והפילה פעם אחר פעם, ויכול להיות גם שמדובר על אישה שעברה טיפולי פוריות רבים ללא הצלחה.

בכל המקרים הללו כמו גם במקרה בו מדובר על בני זוג גברים חד מיניים או אב יחידני, הפתרון יכול להיות בדמות אם פונדקאית. היא זו שתישא את ההיריון ברחמה והיא זו שתסייע ליחיד או לבני הזוג להגשים את החלום שלהם לילד משלהם, ילד שיכול להיות ביולוגית ב-100% שלהם או חלקית.

 

האפשרויות לפונדקאות

למה אם פונדקאית יכולה להיות ללא קשר ביולוגי לילד או כן עם קשר ביולוגי לילד? מכיוון שישנם שני סוגים של פונדקאות. ישנה פונדקאות מלאה מה שאומר שהאם הפונדקאית "רק" תורמת את רחמה והביצית שמוכנסת לגופה יחד עם הזרע של האב, היא שם האם העתידית או של תורמת ביציות.

האופציה השנייה היא אם פונדקאית הפונדקאות חלקית. זה אומר שיש את הזרע של האב ומי שתורמת את הביציות להליך היא האם הפונדקאית בעצמה. זו הסיבה שהיא נקראת "פונדקאות חלקית" – זו לא רק פונדקאות אלא גם קשר פיזי של ממש.

חשוב לציין, יש מדינות שונות בעולם שמאשרות פונדקאות חלקית ויש כאלו שלא. ישראל ואוקראינה זה המדינות בהן פונדקאות חלקית היא לא חוקית.

מי יכולה להיות אם פונדקאית?

נתחיל מהסוף. לא כל אחת בגיל הפוריות יכולה להיות אם פונדקאית. יש קריטריונים ברורים למי כן ומי לא, והכוונה כמובן לתנאים בישראל. בחו"ל, לכל מדינה יש את התנאים שלה בעניין מה שאומר שמי שחושב לפנות לפונדקאות בחו"ל צריך להכיר את התנאים הרלוונטיים (כמו גם כמובן מי שרוצה להיות אם פונדקאית) אבל הנה הקריטריונים לפונדקאות בישראל.

להיות אם פונדקאית

התנאי הראשון שצריך להתקיים אצל מי שרוצה להיות אם פונדקאית הוא קודם כל בריאות תקינה. האם הפונדקאית העתידית תצטרך לעבור בדיקות מקיפות שמאשרות את זה.

בנוגע לגיל, אם פונדקאית עתידית בישראל צריכה להיות מצד אחד בגיל שנחשב כבר לבוגר אבל מצד שני, לא גיל מבוגר מידי כזה שעלול להוות טריגר לבעיות רפואיות שונות או אי הצלחה של ההריון. בפועל, טווח הגילאים צריך להיות בין גיל 22 לגיל 38

אם פונדקאית חייבת להיות אחת שכבר יש לה לפחות ילד אחד כך שהריון בפונדקאות לא יסכן אותה בשום צורה שהיא שלא יהיו לה ילדים בעתיד. הילדים צריכים להיות כאלו שהיא מגדלת אותם ומקסימום הלידות לאם פונדקאית עתידית יכול להיות 4. בכל מה שנוגע ללידות שהיא עברה, אלו צריכות להיות לידות תקינות, כאלו שהיו במועד, ללא סיבוכים ושהתינוק נולד במשקל תקין.

פונדקאות – הפתרון האולטימטיבי למצבים שונים

אם פונדקאית היא מישהי שתעבור לא מעט עד שהיא תגיע לרגע הלידה. זו אישה שצריכה להיות בריאה נפשית, אישה שמבינה את ההשלכות של הליך מסוג זה ובעיקר את זה שרגע אחרי הלידה התינוק שייוולד יעבור להוריו הביולוגיים. יש בישראל נשים שמוכנות לעשות את זה מבחנה אידיאולוגית, הן רוצות לסייע לכאלו שלא יכולים ויכולות להביא לעולם ילד בדרך טבעית וההגעה אליהן היא דרך סוכנות רלוונטית.

אין ספק שפונדקאות היא דבר מדהים, היא היכולת לסייע לאחר בדבר הכי בסיסי בחיים והוא יצירת המשכיות. גם להורים וגם לאם הפונדקאית זו תהיה תקופה לא פשוטה, מלא באתגרים וברכבת הרים של רגשות, אך התוצאה תהיה בסופו של דבר מדהימה