You are currently viewing כמה עולה לעשות פונדקאות בישראל

כמה עולה לעשות פונדקאות בישראל

יש לא מעט זוגות ויחידים שבוחרים בפונדקאות בשביל להגשים את החלום ולהביא ילד לעולם. זה יכול להיות מסיבות שונות שלא מאפשרות לאם המיועדת להיכנס להריון או להחזיק הריון, סיבות שיכולות להיות נפשיות אך ברוב המקרים הן פיזיות.
פונדקאות יכולה להיות בישראל ויכולה להיות בחו"ל, ויש לכל מדינה את החוקים שלה ובישראל נכנס גם הפן היהודי דתי. זה אומר שנכון לכתיבת שורות אלו זוגות חד מיניים לא יכולים לעבור הליך פונדקאות בישראל אך כמו שזה נראה זה עומד להשתנות, ויש גם קביעות נוספות לעניין חוק הפונדקאות שנוגעות לפן הדתי בישראל.

פונדקאות חלקית ומלאה

דוגמא טובה לאחד ההבדלים בין פונדקאות בישראל לפונדקאות בחו"ל הוא עניין הפונדקאות החלקית והמלאה. פונדקאות מלאה היא פונדקאות בה לאם הפונדקאית אין שום קשר גנטי לתינוק שייוולד והזרע והביצית הם של האם והאב המיועדים או שאחד מהם הוא תורם, ופונדקאות חלקית זה אומר פונדקאות בה האם הפונדקאית היא גם זו שתורמת את הביציות מה שאומר שיש לה קשר גנטי לילד. בישראל פונדקאות חלקית אסורה ורק פונדקאות מלאה היא הפונדקאות המותרת.

עלות הפונדקאות בישראל ומרכיביה

אז כמה עולה לעשות פונדקאות בישראל? בגדול אפשר להגיד שסביב ה-250,000 ₪. יש מדינות זולות יותר ויש מדינות יקרות יותר בתחום. אך מהם המרכיבים של העלות הזו? הנה כמה מהם:
• עלות הפונדקאית – עלות הפונדקאית היא העלות הגדולה ביותר מתוך עלות הפונדקאות בכלל. היא עולה סביב ה-160,000 ₪ מה שאומר כשני שליש מההוצאה. האם הפונדקאית היא בסופו של דבר זו שתביא לעולם את הילד והיא זו שצריכה לעבור את כל ההליך שמתחיל עם הבדיקות המקיפות ועם החזרת העוברים לאחר ההפריה, בדיקות במהלך ההריון ובסופו של דבר הלידה וברור שעיקר עלות ההליך הוא בשביל האם הפונדקאית.
• בדיקות ראשונות – בשביל שאישה תוכל להיות אם פונדקאית בישראל היא צריכה בין השאר לעבור בדיקות רפואיות מקיפות שמאשרות שהמצב הרפואי שלה מאפשר לה להיות אם פונדקאית כמו גם אבחון נפשי שמאשר גם כן שהיא יכולה לעמוד בהליך כזה ובהשלכות שלו. זה עולה כמובן כסף וזה חלק מהעלות.
• הפריה – הליך ההפריה שמתבצע במעבדה שם מופרים הזרע והביצית ולאחר מכן העוברים מוחזרים לרחמה של האם הפונדקאית יכול להצליח בפעם הראשונה ויכול לקחת כמה פעמים עד שהוא יצליח. זו עוד עלות מהעלות הכוללת.
• בדיקות במהלך ההריון – מהלך ההריון של הפונדקאית דורש לא מעט בדיקות כדי לוודא שהכל עובר בצורה תקינה ובריאה. הבדיקות הללו מתבצעות במרפאות מתקדמות ועל ידי רופאים מומחים בתחום וגם זה כאמור מרכיב בהוצאות.
• ליווי משפטי – עוד מרכיב משמעותי בהוצאות ההליך הוא הליווי המשפטי. מדובר על הליך לא שגרתי והוא דורש ליווי משפטי ברמה גבוהה, כזה שיבטיח שההורים יקבלו את מה שהובטח להם במסגרת ההסכם עם סוכנות הפונדקאות וגם רישום של הילד לאחר הלידה על ידי הרשויות.
• הוצאות נוספות – כמו ביגוד של הפונדקאית, אש"ל במידה והבדיקות שהיא מבצעת במהלך ההריון הם במרחק ניכר מביתה והוצאות נוספות סביב הפונדקאית.
אלו כאמור חלק מההוצאות בהליך פונדקאות, הוצאות לא מבוטלות שצריך לקחת בחשבון כשפונים לפונדקאות בישראל.

מי יכול לפנות לשירות פונדקאות בישראל?

בישראל כאמור לא כל אחד יכול לפנות ולקבל שירותי פונדקאות. כך לדוגמא נכון להיום, רק זוגות גבר ואישה נשואים או כאלו שידועים בציבור יכולים לפנות ולבקש להתחיל את ההליך.
חוקים נוספים שנוגעים לפונדקאות בישראל – הפונדקאית חייבת להיות בת אותה הדת של האם המיועדת. בנוסף כפי שציינו, האם הפונדקאית לא יכולה להיות זו שהביציות שלה והזרע צריך להיות של האב המיועד. האם המיועדת יכולה להיות עד גיל 53 בעת הגשת המסמכים ועד גיל 54 בזמן החתימה על ההסכם. ההורים המיועדים צריכים להביא חוות דעת של פסיכולוג קליני על זה שהם כשירים לעמוד בהליך כזה כמו גם חוות דעת רפואית על אי יכולתה של האם המיועדת להרות בעצמה ולהחזיק את ההריון עד ללידה.
יש כמובן עוד חוקים נוספים בכל מה שנוגע לפונדקאות בישראל ומי שרוצה להתחיל את ההליך צריך להכיר אותם. חשוב כמובן גם לקחת סוכנות שתלווה את ההליך מתחילתו ועד סופו.