You are currently viewing פונדקאות בישראל

פונדקאות בישראל

יש לא מעט אנשים בישראל, זוגות ויחידים שפונים לשירות פונדקאות והסיבות מגוונות. בדרך כלל זו סיבה פיזית – רפואית, ואלו יכולות להיות נשים ללא רחם, ביציות או שחלות שלא יכולות להיכנס להריון או נשים שהריון יכול לסכן אותן, נשים שחוו טיפולי פוריות שלא צלחו או נשים שסובלות מהפלות חוזרות. ואלו יכולים להיות גם זוגות גברים חד מיניים או גברים שאין להם בת זוג והם רוצים להביא ילד לעולם.

פונדקאות היא למעשה נשיאה של העובר על ידי אישה שאינה האם העתידית והיא תמסור את התינוק להורים המיועדים מיד לאחר הלידה. ישנם שני סוגים של פונדקאות, ישנה פונדקאות מלאה מה שאומר שלפונדקאית אין נגיעה ביולוגית לילד והיא רק נושאת את ההיריון, והכניסה להריון היא באמצעות הפניה חוץ גופית בתהליך IVF. פונדקאות חלקית לעומת זאת היא פונדקאות בה האם הפונדקאית לא רק נושאת את ההיריון אלא גם תורמת את הביציות שלה לתהליך.

פונדקאות בישראל – התנאים

הליך פונדקאות יכול להתקיים בחו"ל במדינות שונות והוא יכול להתקיים גם בישראל. בישראל החוקים שונים בין השאר בגלל שישראל היא מדינה יהודית שחלק מהחוקים בה נקבעים בהתאם להלכה היהודית, והנה חלק מאותן הגבלות ותנאים לפונדקאות בישראל:

  • אין פונדקאות חלקית – פונדקאות חלקית כפי שהסברנו היא פונדקאות בה הפונדקאית תורמת את הביציות שלה לתהליך. זה אפשרי במדינות שונות בעולם אך בישראל פונדקאות חלקית אינה חוקית, מה שאומר שלעולם לא תילקח ביצית מהאם הפונדקאית אלא מהאם המיועדת או ממי שתתרום לה את הביצית. הזרע יילקח מהאב המיועד.
  • אותה הדת – בישראל יש דתות שונות והעיקריות שבהן הן הדת היהודית, המוסלמית והנוצרית. אין אפשרות שהאם הפונדקאית לא תהיה מאותה הדת של האם המיועדת.
  • לידות קודמות – פונדקאות בישראל יכולה להיות רק ממישהי שכבר ילדה בעבר. הלידות הללו צריכות להיות במועד ותקינות ובין לידה אחת לארבע לידות בעברה.
  • גיל – גיל האם הפונדקאית יהיה בין 22 ל-39.
  • זוגות גברים חד מיניים לא יכולים בישראל להביא ילד לעולם בהליך פונדקאות.

ישנה כמובן וועדת חריגים שיכולה לאשר לפעמים חריגות קלות מהנהלים שנקבעו בחוק (לדוגמא: גיל הפונדקאית) אך בכמעט 1005 מהמקרים פונדקאות מתקיימת רק אם כל התנאים מתקיימים.

פונדקאות בישראל  תהליך המיון

פונדקאות בישראל כוללת תהליך מיון שבסופו נקבע האם הפונדקאית כשירה לעבור את ההליך הזה. במהלך הבדיקה תידרש הפונדקאית המיועדת להציג מסמכים שונים, בדיקות דם, סיכומי לידות ואחרים, והיא תצטרך לעבור בדיקות גופניות שונות על מנת לאשר את יכולתה להיכנס להריון ולעבור הריון בלי שום סיכון מצידה.

אם היא נשואה גם בעלה יצטרך לעשות כמה בדיקות כמו גם אבחון פסיכולוגית וגם הפונדקאית המיועדת תצטרך לעבור אבחון כזה על מנת לוודא שהיא כשירה נפשית לקראתו.

אחד הדברים שנבדקים בצורה מעמיקה הוא היעדר לחצים שהופעלו על הפונדקאית המיועדת בשביל לעבור את ההליך הזה. נבדק שהיא לא עושה את זה בשביל סכום כסף אלא מסיבות אלטרואיסטיות בלבד ולא משום סיבה לא תקינה אחרת. בסופו של דבר היא תסיים את הליך המיון והאישור הסופי יינתן על ידי הוועדה לנשיאת עוברים.

פונדקאות בישראל  יתרונות

יש אם כן תנאים שונים שצריך לעמוד בהם בשביל שהליך הפונדקאות בישראל יתקיים ולפונדקאות בישראל יש כמה יתרונות על פני פונדקאות בחו"ל.

קודם כל, הוא מנוהל על ידי רופאים ישראלים, רופאים דוברי עברית שכבר מעצם זה משרים אוירה של נינוחות ורוגע באשר להליך העתידי. כשההליך מתקיים בישראל ההורים המיועדים יכולים לבחור את בית החולים המועדף עליהם.

גם הפונדקאיות הינן ישראליות מה שאומר שהתקשורת איתן תהיה פשוטה יותר מאשר פונדקאית שאינה דוברת עברית, ואפשר להיות עם הפונדקאית בקשר טלפוני, להתעדכן במהלך הדרך ולהרגיש את ההיריון קרוב יותר, בטח בהשוואה להריון במדינה אחרת.

יתרון לא מבוטל הוא השתתפות של קופות החולים בחלק מהטיפולים במהלך הדרך כמו גם השתתפות באשפוזים בין אם הם במהלך ההיריון או בפגיה.

פונדקאות בישראל היא בעלת יתרונות שונים למרות שגם לפונדקאות בחו"ל יש את היתרונות שלה וכל זוג או יחיד שרוצה את השירותים הללו צריך לעשות את השיקולים שלו אך חשוב לדעת מהו ההליך ומהם היתרונות של פונדקאות בישראל.